Welkom

Welkom op onze tijdelijke website. We zijn op weg naar een nieuwe site, waardoor deze wat beknopter is dan je misschien van ons gewend bent.


Wil je meer plezier, makkelijker leven met minder controle, in oplossingen denken in plaats van problemen, meer actie, meer passie?
Heb je bijvoorbeeld last van slapeloosheid, pieker je veel, ben je (over)vermoeid, klachten die het plezier in de weg staan, dan ben je bij ons aan het goede adres.

Verborgen Krachten is een bureau voor ademtherapie, healing touch en coaching voor iedereen en met speciale aandacht voor vrouwen met borstkanker en hun gezinnen. Ons doel is om je te begeleiden in jouw persoonlijke groei, zodat jij degene wordt die je wilt ZIJN. Ons uitgangspunt daarbij is dat je alles al in je hebt wat nodig is. In ons werk maken we daarom contact met jouw verborgen krachten/talenten en het zelfhelend vermogen van je lichaam.

'Als je altijd blijft doen wat je altijd deed, zal je altijd krijgen wat je altijd kreeg'
(Deepak Chopra)

 

Wanneer weet je dat het tijd is om het anders te doen?
Vaak is ons leven jachtig. We rennen van de ene afspraak naar de andere en zijn met ons hoofd bij wat er nog moet gebeuren. Tussendoor proberen we soms ook nog voor onszelf te zorgen. Echt stilstaan bij onszelf, onze motivatie om datgene te doen wat we doen en vooral hoe we het doen, daar komt het maar zelden van. Totdat je merkt dat dingen niet meer zo soepel verlopen, je steeds vermoeider raakt en je doel uit het oog verliest.

Het is tijd voor verandering als je:

  • twijfelt, je angstig voelt, gespannen, moe of somber bent
  • alles te goed wilt doen
  • het idee hebt dat je alleen maar geeft
  • twijfelt over het verdere verloop van je loopbaan of je wilt van koers veranderen
  • bang bent de controle te verliezen, omdat het combineren van werk en gezin niet goed gaat
  • het moeilijk vindt om keuzes te maken en voor jezelf op te komen
  • een (dreigende) burn-out hebt
  • faalangst of examenstress hebt
  • assertiever en zelfverzekerder wilt zijn
  • inzicht wilt in je eigen gedrag ...
... dan is het tijd om bij jezelf stil te staan, te zien waar je staat en te voelen wat je wilt en wat je kunt.

Als je het weet, wat dan?
Als je weet dat je niet op de oude voet verder wilt gaan en wilt veranderen, kan bureau Verborgen Krachten je begeleiden om het anders te gaan doen.
Wij ondersteunen je graag in jouw ontwikkelingsproces. Wil je de uitdaging om te veranderen aangaan? We wijzen je de weg om je eigen kracht opnieuw te "ont-dekken". Iedereen heeft die kracht, alleen is niet iedereen zich dat altijd bewust. Wij begeleiden je bij het oplossen van problemen waar je tegenaan loopt op de weg om je eigen kracht te (her)vinden.
Bedenk dat het vragen om hulp en begeleiding bij het oplossen van jouw vragen een uiting van kracht is. Je durft (weer) voor jezelf op te komen. 

 

 

Ik dacht
Ik ben zoals ik ben
Omdat ik zo ben

 

Omdat ik zo ben
Hoef ik niet te veranderen
Kan ik niet veranderen

 

Kan ik niet veranderen?
Nee ... zegt het stemmetje
Ja ... zeg ik

JA, want ik kan alles
Alleen denk ik zo vaak
Dat ik zoveel niet kan

Sieka